12-1

#Name
13Kaylee Alderette
22Katelynn Calegari
11Jeanette Chaparro Canela
10Maylia Day
24Carolina Delaney
37Francesca Di Jorio
5Edith Marbut
1Payton Mezzanatto
12Kris Mortensen
28Mikayla Tunheim
23Sophia Valencia